23
Tháng Chín
light-glowing-night-glass-asian-decoration-758913-pxhere.com (1)
Sinh Hoạt Trung Thu – Mid-Autum Festival
9:00 sáng - 12:00 chiều
1300 HOLMAN ST, HOUSTON, TX 77004

Sinh Hoạt Trung Thu – Mid-Autum Festival

04
Tháng Mười Một
31911070306_63ec13043b_h
Sinh Hoạt – Teacher Appreciation – no class
9:00 sáng - 9:00 chiều
1300 HOLMAN ST, HOUSTON, TX 77004

PTO sponsored Activities/ Teacher Appreciation – No class Xin quý anh chị để dành Chủ Nhật, ngày 4 tháng 11 năm 2018 sau 5 g. Hội...

25
Tháng Mười Một
happy-1060140_1920
Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving – no class
9:00 sáng - 12:00 chiều
1300 HOLMAN ST, HOUSTON, TX 77004

Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving – no class

16
Tháng Mười Hai
homework-1735644_1920
Thi Giữa Khóa – Mid-term exam
9:00 sáng - 12:00 chiều
1300 HOLMAN ST, HOUSTON, TX 77004

Thi Giữa Khóa – Mid-term exam

21
Tháng Mười
kids-1093758_1920
Thi Luận Văn, Cấp II – Essay Contest – Level II
9:00 sáng - 12:00 chiều
1300 HOLMAN ST, HOUSTON, TX 77004

Thi Luận Văn, Cấp II – Essay Contest – Level II

07
Tháng Mười
slider-1.jpg
Họp Thầy Cô – In-Service – No class/Seminar *
9:00 sáng - 12:00 chiều
1300 HOLMAN ST, HOUSTON, TX 77004

Họp Thầy Cô – In-Service – No class/Seminar * *Use of LHS lobby and 100

30
Tháng Chín
firedrill
Fire Drill
9:00 sáng - 12:00 chiều
1300 HOLMAN ST, HOUSTON, TX 77004

Fire Drill

02
Tháng Chín
labor-day-1628502
Lễ Lao Động – Labor Day – no class
9:00 sáng - 12:00 chiều

Lễ Lao Động – Labor Day – no class

31
Tháng Tám
slider-4.jpg
Khai giảng năm 2018-2019/Ghi danh – First Day School Year 2018-2019/Registration
9:00 sáng - 12:00 chiều
1300 HOLMAN ST, HOUSTON, TX 77004

Khai giảng năm 2018-2019/Ghi danh – First Day School Year 2018-2019/Registration

26
Tháng Tám
34481258472_3ff9f54907_h
Họp PHHS – Meeting with PTO
9:00 sáng - 12:00 chiều
1300 HOLMAN ST, HOUSTON, TX 77004

Kính mời quý phụ huynh đến họp tại phòng 112.

12
Tháng Tám
24580866784_0126d4e85a_h
Họp Thầy Cô – In Service
9:00 sáng - 12:00 chiều
1300 HOLMAN ST, HOUSTON, TX 77004

Kính mời các thầy cô đến dự họp đầu năm khoá 2018-2019.