10
Tháng Chín
Trường VNHV mở cửa trở lại vào Chủ Nhật Ngày 10/09/2017 – VNHV School reopen on Sunday 09/10/2017
9:00 sáng - 12:00 chiều
1300 Holman St, Houston, TX 77004

Thông Báo của Ban Điều Hành Trường VNHV: Như đã thông báo trước khi bão Harvey đến Houston, trường VNHV sẽ mở cửa trở...

01
Tháng Mười
Sinh Hoạt Trung Thu/Mid Autumn Festival Celebration
9:00 sáng - 12:00 chiều
1300 Holman St, Houston, TX 77004

Sinh Hoạt Trung Thu/Mid Autumn Festival Celebration: ngày 1 tháng 10/Oct 1, 2017.

08
Tháng Mười
No Classes – Họp thầy cô/In-Service
9:00 sáng - 12:00 chiều
1300 Holman St, Houston, TX 77004

Họp thầy cô/In-Service: No classes, 8 tháng 10/Oct 8, 2017

05
Tháng Mười Một
No Classes – Tiệc Cám Ơn Thầy Cô /Teachers Appreciation Banquet
12:00 sáng - 12:00 sáng
1300 Holman St, Houston, TX 77004

Tiệc Cám Ơn Thầy Cô do Hội Phụ Huynh tổ chức/Teachers Appreciation Banquet ngày 5 tháng 11/November 5, 2017/no classes

17
Tháng Chín
Họp Phụ Huynh Học Sinh/Parents Orientation
9:15 sáng - 12:00 chiều
1300 Holman St, Room 112, Houston, TX 77004

Kính mời quý phụ huynh họp vào ngày 17 tháng 9 năm 2017 lúc 9:15 giờ, tại phòng 112, tòa lầu San Jacinto. September...

10
Tháng Chín
Ghi danh lớp Việt ngữ cho Phụ Huynh/Register for Non-Vietnamese Speaking Parents classes
9:00 sáng - 12:00 chiều
1300 Holman St, Room 112, Houston, TX 77004

Ngày 10 tháng 9 tại phòng 112, tòa lầu San Jacinto September 10 in room 112, San Jacinto Building.

20
Tháng Tám
book-2
Ghi danh khóa 2017-2018
9:00 sáng - 12:00 chiều
1300 Holman St. Houston, TX 77004

QUÝ PHỤ HUYNH LƯU Ý GHI DANH CHO NIÊN KHÓA 2017-2018 Ghi danh cho học sinh đang học: Hạn chót ghi danh: 4/30/2017 –...

20
Tháng Tám
Viet Ngu Hung Vuong
Ngày khai giảng niên khoá 2017-2018
9:00 sáng - 12:00 chiều
1300 Holman St, Houston, TX 77004

Trường Việt Ngữ Hùng Vương (VNHV) sẽ khai giảng niên khóa 2017-2018 vào ngày Chủ Nhật, 20 tháng 8, năm 2017, lúc 9 giờ...

20
Tháng Tám
Lưu ý các học sinh chưa ghi danh
9:15 sáng - 12:00 chiều
1300 Holman St, Houston, TX 77004

Trường sẽ nhận đơn ghi danh trong ngày khai giảng 20 tháng 8 năm 2017 lúc 9:15 giờ, tại HCC – Central Campus, phòng...

27
Tháng Tám
Bão Harvey – Trường VNHV đóng cửa ngày 27/08/2017 – VNHV School closed Sunday 08/27/17
12:00 sáng - 12:00 sáng

Ngày 24 tháng 8 Năm 2017 Thưa Quý Phụ Huynh, (English version is below) Theo dự báo thời tiết, vùng Houston sẽ bị mưa...