19
Tháng Năm
Lễ Tốt Nghiệp/Lễ Mãn Khóa – Graduation/Picnic 05/19/2019
9:00 sáng - 12:00 chiều

Graduation/Picnic 05/19/2019

12
Tháng Năm
Mother’s day/No Class – 05/12/2019
9:00 sáng - 12:00 chiều

Mother’s day/No Class

05
Tháng Năm
Graduation 2017-2018
Final Exam – Thi Cuối Khóa – 05/5/2019
9:00 sáng - 12:00 chiều

Final Exam

28
Tháng Tư
Remembrance April 30 – Ngày Quốc Hận – 04/28/2019
9:00 sáng - 12:00 chiều

Remembrance April 30

21
Tháng Tư
easter-brunch-april-2018
Easter/no class – 04/21/2019
9:00 sáng - 12:00 chiều

Happy Easter!!!

07
Tháng Tư
book-4
Thi ĐVĐH – Cấp II – Academic Bowl – Level II – 04/07/2019
9:00 sáng - 12:00 chiều

Academic Bowl – Level I

17
Tháng Ba
slider-2.jpg
Fire Drill 03/17/2019
9:00 sáng - 12:00 chiều

Back to school!

10
Tháng Ba
34151039925_8ba3562ce8_h
Spring Break – No Class 03/10/2019
9:00 sáng - 12:00 chiều

Have a fun and safe Springbreak!

10
Tháng Hai
Sinh Hoat Te Ky Hoi 2019
Sinh Hoạt Tết – 02/10/2019
9:00 sáng - 1:00 chiều