23
Tháng Hai
23-Feb-20 – Tuần 8 – –
09:00 - 12:00
Houston, Texas

23-Feb-20 – Tuần 8 – –

01
Tháng Ba
1-Mar-20 – Tuần 9 – Fire Drill – Fire Drill
09:00 - 12:00
Houston, Texas

1-Mar-20 – Tuần 9 – Fire Drill – Fire Drill

08
Tháng Ba
8-Mar-20 – Tuần 10 – –
09:00 - 12:00
Houston, Texas

8-Mar-20 – Tuần 10 – –

15
Tháng Ba
15-Mar-20 – Tuần 11 – Spring Break – Spring Break – No Class
09:00 - 12:00
Houston, Texas

15-Mar-20 – Tuần 11 – Spring Break – Spring Break – No Class

22
Tháng Ba
22-Mar-20 – Tuần 12 – –
09:00 - 12:00
Houston, Texas

22-Mar-20 – Tuần 12 – –

29
Tháng Ba
29-Mar-20 – Tuần 13 – –
09:00 - 12:00
Houston, Texas

29-Mar-20 – Tuần 13 – –

05
Tháng Tư
5-Apr-20 – Tuần 14 – Thi ĐVĐH – Cấp II – Academic Bowl – Level II
09:00 - 12:00
Houston, Texas

5-Apr-20 – Tuần 14 – Thi ĐVĐH – Cấp II – Academic Bowl – Level II

12
Tháng Tư
12-Apr-20 – Tuần 15 – Easter – Easter/no class
09:00 - 12:00
Houston, Texas

12-Apr-20 – Tuần 15 – Easter – Easter/no class

19
Tháng Tư
19-Apr-20 – Tuần 16 – –
09:00 - 12:00
Houston, Texas

19-Apr-20 – Tuần 16 – –

26
Tháng Tư
26-Apr-20 – Tuần 17 – Ngày 30 tháng 4 – Remembrance April 30*
09:00 - 12:00
Houston, Texas

26-Apr-20 – Tuần 17 – Ngày 30 tháng 4 – Remembrance April 30*

03
Tháng Năm
3-May-20 – Tuần 18 – Thi Cuối Khóa. Lễ Tốt Nghiệp, lớp 9 – Final Graduation
09:00 - 12:00
Houston, Texas

3-May-20 – Tuần 18 – Thi Cuối Khóa. Lễ Tốt Nghiệp, lớp 9 – Final Graduation

10
Tháng Năm
10-May-20 – Tuần 19 – Mother’s day – Mother’s day/No Class
09:00 - 12:00
Houston, Texas

10-May-20 – Tuần 19 – Mother’s day – Mother’s day/No Class

17
Tháng Năm
17-May-20 – Tuần 20 – Lễ Mãn Khóa – Picnic/End of School Year Celebration
09:00 - 12:00
Houston, Texas

17-May-20 – Tuần 20 – Lễ Mãn Khóa – Picnic/End of School Year Celebration

16
Tháng Hai
16-Feb-20 – Tuần 7 – –
09:00 - 12:00
Houston, Texas

16-Feb-20 – Tuần 7 – –

09
Tháng Hai
9-Feb-20 – Tuần 6 – Sinh Họat Tết – Lunar New Year Celebration *
09:00 - 12:00
Houston, Texas

9-Feb-20 – Tuần 6 – Sinh Họat Tết – Lunar New Year Celebration *

02
Tháng Hai
2-Feb-20 – Tuần 5 – –
09:00 - 12:00
Houston, Texas

2-Feb-20 – Tuần 5 – –

26
Tháng Một
26-Jan-20 – Tuần 4 – Tết – Lunar New Year – *No class
09:00 - 12:00
Houston, Texas

26-Jan-20 – Tuần 4 – Tết – Lunar New Year *No class

19
Tháng Một
19-Jan-20 – Tuần 3 – Khai Giảng – Classes Resume
09:00 - 12:00
Houston, Texas

19-Jan-20 – Tuần 3 – Khai Giảng – Classes Resume

12
Tháng Một
12-Jan-20 – Tuần 2 – Họp Thầy Cô – In-Service – No class *
09:00 - 12:00
Houston, Texas

12-Jan-20 – Tuần 2 – Họp Thầy Cô – In-Service – No class *

05
Tháng Một
5-Jan-20 – Tuần 1 – Sinh Hoạt – PTO sponsored activities
09:00 - 12:00
Houston, Texas

5-Jan-20 – Tuần 1 – Sinh Hoạt – PTO sponsored activities

22
Tháng Mười Hai
lich-trinh
Tuần 20 – 22-Dec-19 – –
09:00 - 12:00
Houston, Texas

Tuần 20 – 22-Dec-19 – –

15
Tháng Mười Hai
lich-trinh
Tuần 19 – 15-Dec-19 – Thi Giữa Khóa – Mid-term exam
09:00 - 12:00
Houston, Texas

Tuần 19 – 15-Dec-19 – Thi Giữa Khóa – Mid-term exam

08
Tháng Mười Hai
lich-trinh
Tuần 18 – 8-Dec-19 – –
09:00 - 12:00
Houston, Texas

Tuần 18 – 8-Dec-19 – –

01
Tháng Mười Hai
lich-trinh
Tuần 17 – 1-Dec-19 – Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving – School Closed –
09:00 - 12:00
Houston, Texas

Tuần 17 – 1-Dec-19 – Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving – no class –

24
Tháng Mười Một
lich-trinh
Tuần 16 – 24-Nov-19 – Normal Class
09:00 - 12:00
Houston, Texas

Tuần 16 – 24-Nov-19 –

17
Tháng Mười Một
lich-trinh
Tuần 15 – 17-Nov-19 – –
09:00 - 12:00
Houston, Texas

Tuần 15 – 17-Nov-19 – –

10
Tháng Mười Một
lich-trinh
Tuần 14 – 10-Nov-19 – –
09:00 - 12:00
Houston, Texas

Tuần 14 – 10-Nov-19 – –

03
Tháng Mười Một
lich-trinh
Tuần 13 – 3-Nov-19 – Sinh Hoạt/Teacher Appreciation – PTO sponsored Activities/ Teacher Appreciation
09:00 - 12:00
Houston, Texas

Tuần 13 – 3-Nov-19 – Sinh Hoạt/Teacher Appreciation – PTO sponsored Activities/ Teacher Appreciation

27
Tháng Mười
lich-trinh
Tuần 12 – 27-Oct-19 – –
09:00 - 12:00
Houston, Texas

Tuần 12 – 27-Oct-19 – –

20
Tháng Mười
lich-trinh
Tuần 11 – 20-Oct-19 – –
09:00 - 12:00
Houston, Texas

Tuần 11 – 20-Oct-19 – –

13
Tháng Mười
lich-trinh
Tuần 10 – 13-Oct-19 – Thi Luận Văn, Cấp II – Essay Contest – Level II
09:00 - 12:00
Houston, Texas

Tuần 10 – 13-Oct-19 – Thi Luận Văn, Cấp II – Essay Contest – Level II

06
Tháng Mười
lich-trinh
Tuần 9 – 6-Oct-19 – Sinh Hoạt Trung Thu – Mid-Autum Festival
09:00 - 12:00
Houston, Texas

Tuần 9 – 6-Oct-19 – Sinh Hoạt Trung Thu – Mid-Autum Festival

29
Tháng Chín
lich-trinh
Tuần 8 – 29-Sep-19 – –
09:00 - 12:00
Houston, Texas

Tuần 8 – 29-Sep-19 – –

22
Tháng Chín
lich-trinh
Tuần 7 – 22-Sep-19 – –
09:00 - 12:00
Houston, Texas

Tuần 7 – 22-Sep-19 – –

15
Tháng Chín
lich-trinh
Tuần 6 – 15-Sep-19 – Fire Drill – Fire Drill
09:00 - 12:00
Houston, Texas

Tuần 6 – 15-Sep-19 – Fire Drill – Fire Drill

08
Tháng Chín
lich-trinh
Tuần 5 – 8-Sep-19 – –
09:00 - 12:00
Houston, Texas

Tuần 5 – 8-Sep-19 – –

01
Tháng Chín
lich-trinh
Tuần 4 – 1-Sep-19 – Lễ Lao Động – Labor Day – no class
09:00 - 12:00
Houston, Texas

Tuần 4 – 1-Sep-19 – Lễ Lao Động – Labor Day – no class

01
Tháng Chín
25
Tháng Tám
lich-trinh
Tuần 3 – 25-Aug-19 – Họp PHHS – Meeting with PTO
09:00 - 12:00
Houston, Texas

Tuần 3 – 25-Aug-19 – Họp PHHS – Meeting with PTO

18
Tháng Tám
lich-trinh
Tuần 2 – 18-Aug-19 – Khai Giảng – Ghi Danh – Registration/First Day
09:00 - 12:00
Houston, Texas

Tuần 2 – 18-Aug-19 – Khai Giảng – Ghi Danh – Registration/First Day

11
Tháng Tám
lich-trinh
Tuần 1 – 11-Aug-19 – Họp Thầy Cô – In Service – No class *
09:00 - 12:00
Houston, Texas

Tuần 1 – 11-Aug-19 – Họp Thầy Cô – In Service – No class *

19
Tháng Năm
12
Tháng Năm
Mother’s day/No Class – 05/12/2019
09:00 - 12:00

Mother’s day/No Class

05
Tháng Năm
Graduation 2017-2018
28
Tháng Tư
21
Tháng Tư
easter-brunch-april-2018
Easter/no class – 04/21/2019
09:00 - 12:00

Happy Easter!!!

07
Tháng Tư
book-4
17
Tháng Ba
slider-2.jpg
Fire Drill 03/17/2019
09:00 - 12:00

Back to school!

10
Tháng Ba
34151039925_8ba3562ce8_h
Spring Break – No Class 03/10/2019
09:00 - 12:00

Have a fun and safe Springbreak!

10
Tháng Hai
Sinh Hoat Te Ky Hoi 2019
06
Tháng Năm
Lễ Mãn Khoá 2017-2018 – End of School Year Picnic – 05/06/18
10:00 - 14:00
15107 Cullen Blvd, Houston, TX 77047

Chủ Nhật, Ngày 6 tháng 5 năm 2018, với sự cộng tác của Hội Phụ Huynh, đại gia đình VNHV sẽ có sinh hoạt...

29
Tháng Tư
VNHV-Grad-Thanh
Lễ tốt nghiệp VNHV K32 – Graduation ceremony VNHV K32
10:00 - 12:00
1300 Holman St, Houston, TX 77004

Trường Việt Ngữ Hùng Vương kính mời quý vị đến tham dự Lễ Tốt Nghiệp, Khóa 32. Buổi lễ sẽ được tổ chức vào...

22
Tháng Tư
01
Tháng Tư
18
Tháng Ba
04
Tháng Ba
18
Tháng Hai
tet-2018-2-1604-phunutoday[1]
Sinh Hoạt Tết Nguyên Đán/Lunar New Year Celebration
09:00 - 12:00
Houston, TX

Dear VNHV Family, A main focus of Việt Ngữ Hùng Vương is to preserve Vietnamese language and culture. To that end, we plan to...

14
Tháng Một
anh-mua-xuan3
Khai giảng khoá mùa Xuân 2018 – Spring Semester resumes on Jan 14, 2018
00:00 - 00:00
Houston, TX

Chúc mừng năm mới 2018. Trường Việt Ngữ Hùng Vương khai giảng khóa mùa xuân 2018 vào ngày 14 tháng 1.

05
Tháng Mười Một
No Classes – Tiệc Cám Ơn Thầy Cô /Teachers Appreciation Banquet
00:00 - 00:00
1300 Holman St, Houston, TX 77004

Tiệc Cám Ơn Thầy Cô do Hội Phụ Huynh tổ chức/Teachers Appreciation Banquet ngày 5 tháng 11/November 5, 2017/no classes

08
Tháng Mười
31815004525_e03fd8e4e8_h
Hội thảo thân mật với Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh – “Tuổi Trẻ Việt Nam – Tương Lai và Hy Vọng” – Seminar “Vietnamese American Youth – Our Hope and Future”
08:30 - 15:00
1300 Holman St, Houston, TX 77004

(Thơ mời/Invitation letter) Thân gởi các em học sinh & cựu học sinh cùng quý phụ huynh, quý thầy cô trường VNHV, Trường VNHV...

08
Tháng Mười
No Classes – Họp thầy cô/In-Service
09:00 - 12:00
1300 Holman St, Houston, TX 77004

Họp thầy cô/In-Service: No classes, 8 tháng 10/Oct 8, 2017

01
Tháng Mười
Sinh Hoạt Trung Thu/Mid Autumn Festival Celebration
09:00 - 12:00
1300 Holman St, Houston, TX 77004

Sinh Hoạt Trung Thu:  Chương trình sẽ bắt đầu từ 10:25, ngày 1 tháng 10 năm 2017 tại hội trường San Jacinto. Xin phụ...

10
Tháng Chín
Ghi danh lớp Việt ngữ cho Phụ Huynh/Register for Non-Vietnamese Speaking Parents classes
09:00 - 12:00
1300 Holman St, Room 112, Houston, TX 77004

Ngày 10 tháng 9 tại phòng 112, tòa lầu San Jacinto September 10 in room 112, San Jacinto Building.

20
Tháng Tám
Lưu ý các học sinh chưa ghi danh
09:15 - 12:00
1300 Holman St, Houston, TX 77004

Trường sẽ nhận đơn ghi danh trong ngày khai giảng 20 tháng 8 năm 2017 lúc 9:15 giờ, tại HCC – Central Campus, phòng...