Câu Hỏi Thường Thấy(FAQs)

Trả lời cho các câu hỏi của quý vị.

Thông tin chung

Trường VNHV tọa lạc tại Houston Community College - Central Campus - 1300 Holman St. Houston Tx 77004. Bấm vào "link" dưới đây để xem thêm chi tiết ở trang: Liên lạc
Trường VNHV được thành lập từ năm 1986 bởi một nhóm sinh viên trẻ từ đại học Houston và đại học Rice cùng chí hướng muốn bảo tồn ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam ở hải ngoại. Nhóm thiện nguyện viên đã thành lập một chương trình dạy Việt ngữ và truyền bá văn hóa Việt cho các em học sinh. Xem chương trình và hình ảnh kỷ niệm ở trang Về trường
Có tổng cộng khoảng 235 học sinh - lứa tuổi từ 5 đến 18. Đồng thời cũng có một số ít học sinh người lớn trên 18 tuổi. Trường nhận học sinh bắt đầu từ 5 tuổi vào lớp Mẫu Giáo.
Trường có 2 cấp: Cấp I từ MG đến lớp 5; Cấp II từ lớp 6 đến lớp 9. Các lớp Cấp I được chia ra làm nhiều lớp sắp xếp theo lứa tuổi của học sinh. Tổng cộng từ khoảng 18-20 lớp tùy theo nhu cầu. Thời gian ghi danh có giới hạn và sẽ dành ưu tiên cho học sinh cũ. Số học sinh mới sẽ được giới hạn tùy theo số thầy cô trong Ban Giảng Huấn và số phòng ốc tại HCC. Mỗi lớp giới hạn từ 15-20 học sinh.
Trường mở cửa mỗi sáng Chủ Nhật từ 9g đến 12g trưa. Các lớp học theo niên khóa - chia ra 2 khóa: Khóa mùa Thu từ tháng 8 đến tháng 12; Khóa mùa Xuân từ tháng 1 đến tháng 5.

Hoạt động & tài chính

$170/năm cho mỗi học sinh bao gồm học phí, sách vở và tiền sinh hoạt.
Nguồn tài trợ duy nhất của trường là từ số hoc phí của học sinh. Trường không nhận tài trợ từ chính phủ, cơ quan thương mại, hay bất cứ tổ chức nào.
Đường hướng làm việc của Trường VNHV hoàn toàn tập trung vào văn hóa và giáo dục. Không bị chi phối bởi bất kỳ tổ chức tôn giáo, đảng phái chính trị, hoặc cơ sở thương mại nào.
Thành phần ban giảng huấn (BGH) của trường tất cả đều là thiện nguyện viên, phần đông có con em theo học ở trường. Hiện tại có hơn 35 thầy cô với kinh nghiệm dạy ở trường trung bình từ 5 đến 7 năm. Một số thầy cô đã sinh họat với trường trên 15 năm. Đồng thời BGH cũng có sự giúp đỡ của các em phụ giáo (15-20 em) đã tốt nghiệp ở trường và trở lại giúp BGH.
Ban Điều Hành (BĐH) gồm có Hiệu Trưởng, Phó Hiệu Trưởng, Tổng Thư Ký, Trưởng ban Giảng Huấn, Trưởng ban Tu Thư, Ban Sinh Hoạt, và Thủ Quỹ. Đồng thời trường có sự hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ tích cực của hội Phụ Huynh Học Sinh. Ngoài ra, trường cũng có Ban Quản Trị và Ban Cố Vấn giúp đỡ BĐH trong việc duy trì chủ trương và đường lối hoạt động của trường cũng như các kế hoạch phát triển lâu dài.

Không tìm thấy câu trả lời?