Cách thức liên lạc

Xin cám ơn quý vị đã ghé thăm trang web Trường Việt Ngữ Hùng Vương

Số điện thoại

+1 (281) 221 8018

Địa chỉ trường

1300 Holman St. Houston, TX 77004

Hộp thư

PO 721111, Houston, TX 77272-1111

Liên lạc trực tiếp với trường

Trường sẽ không phổ biến email của qúy vị. Xin bỏ dấu nếu tiện.

ĐIỀN VÀO EMAIL ĐỂ NHẬN TIN TỨC LIÊN HỆ VỀ TRƯỜNG

Bản đồ địa điểm trường

1300 Holman St. Houston, TX 77004

%d bloggers like this: