Lễ Mãn Khoá 2017-2018 – End of School Year Picnic – 05/06/18

Chủ Nhật, Ngày 6 tháng 5 năm 2018, với sự cộng tác của Hội Phụ Huynh, đại gia đình VNHV sẽ có sinh hoạt cuối niên khóa/Lễ Mãn Khóa. Buổi lễ sẽ bắt đầu đúng 10g00 tại công viên Christia Adair: 15107 Cullen Blvd, Houston, TX 77047, gần Beltway 8 và Hwy 288.
GOOGLE MAP LINK

Ban Tổ Chức rất mong quý phụ huynh ủng hộ Ban Ẩm Thức hoặc Ban Sinh Hoạt để chúng ta cùng tổ chức một sinh hoạt vui và lành mạnh.


This Sunday, May 6, 2018, in collaboration with the PTO, we will have a picnic/end of school year celebration at Christia Adair park: 15107 Cullen Blvd, Houston, TX 77047, near Beltway 8 and Hwy 288. The celebration will begin at 10 AM.

GOOGLE MAP LINK

Should you wish to give the Food Prep and Activities committees a helping hand for the celebration, please drop an email to [email protected].

Start Time

10:00 sáng

Chủ Nhật, Tháng Năm 6, 2018

Finish Time

2:00 chiều

Chủ Nhật, Tháng Năm 6, 2018

Address

15107 Cullen Blvd, Houston, TX 77047

Event Participants

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: