Họp Thầy Cô – In Service

Kính mời các thầy cô đến dự họp đầu năm khoá 2018-2019.

Start Time

9:00 sáng

Chủ Nhật, Tháng Tám 12, 2018

Finish Time

12:00 chiều

Chủ Nhật, Tháng Tám 12, 2018

Address

1300 HOLMAN ST, HOUSTON, TX 77004

Event Participants

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: